Aquator ultrasuodatus

Vesi on elämän perusta. Maapallon väkiluku kasvaa ja yhden ihmisen vuorokaudessa kuluttama puhtaan veden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen sadan vuoden aikana. Vaikka maapallon pinta-alasta noin kaksi kolmasosaa on valtamerien peittämää, niin vesivaroista vain noin 2,5 prosenttia on ihmiselle käyttökelpoista ilman käsittelyä.

Aquator ultrasuodatusjärjestelmät on kehitetty vastaamaan maailman veden tarpeeseen. Teknologia perustuu vettäläpäisevään kalvoon, joka suodattaa veden 0,02 mikrometrin suodatusasteeseen. Kalvo poistaa vedestä kiintoaineen ja kolloidien lisäksi myös bakteerit ja virukset, minkä ansiosta vettä on turvallista käyttää.

Vesi esikäsitellään jokaiseen käyttökohteeseen yksilöidyllä tavalla, jonka jälkeen se suodatetaan PES (polyethersulfone) onttokuitukalvoilla. Suodatetun veden laatu ylivertainen perinteisiin suodatus- ja käsittelyjärjestelmiin verrattuna. Kalvojen korkean hydrofiilisuuden ja optimoidun vastavirtahuuhtelutekniikan ansiosta laitteiston energian kulutus ja huollon tarve ovat minimaaliset.

Käyttökohteita

  • Steriilin veden valmistus
  • Joki- ja järviveden suodatus
  • Savukaasulauhteen suodatus
  • Käänteisosmoosin esisuodatus
  • Jäteveden tertiäärisuodatus ja suljetut vesikierrot